Inventari de llibres i opuscles impresos a Vic i comarca d'Osona

Accés directe a interfície de consulta de base de dades d'impresos osonencs

 

 

 

És urgent acostumar-nos a l’ideal que marcava Massó i Torrents i enfrontar científicament la tasca d’inventariar tot el que s’ha publicat en català del segle XV ençà. Així seria possible de mesurar un esforç tenaç i perdurable. Josep M. Ainaud de Lasarte, 1972 (Nadala).

 

 

El 5 de desembre de l’any 2011 va morir Modest Reixach i Pla, reconegut sociòleg, hábil i erudit investigador, dinamitzador cultural i, per damunt de tot, un humanista en el sentit més profund i compromès del terme.

Interessat, com a sociolingüística, en l’estudi de l’ús del català en les publicacions locals al llarg dels temps, i tenint present la precedent cita d’Ainaud que ell mateix volia que encapçalés aquest projecte, durant més de 30 anys va anar elaborant un corpus de llibres i opuscles impresos a Vic i a la comarca d’Osona. President del Patronat d’Estudis Osonencs entre 2006 i 2010, el va fer dipositari de la recopilació bibliográfica d’impresos vigatans per tal que hi donés difusió amb l’objectiu que pugués ser útil per a la recerca i el coneixement.

Tot i que la idea inicial era fer-ne una publicació en paper, criteris d’usabilitat i accessibilitat en el context actual on l’accés a la información bibliográfica és impensable al marge de les tecnologies de la información i la comunicació van fer optar per posar a l’abast l’inventari elaborat per Modest Reixach a través d’una interfície web que permetés la consulta de la base de dades, sense desestimar l’opció de fer-ne, si escau, una edició restringida en paper.