Premi Plana de Vic

Des del seu inici el Patronat d’Estudis Osonencs va convocar de manera puntual premis que tenien la funció de promoure la recerca. A partir de 1967 es va concedir de manera estable la Beca Plana de Vic, que es va lliurar de forma ininterrompuda fins el 1986. Ja el desembre del 1985, però especialment al llarg de 1986, la Junta va debatre la conveniència de canviar el format i convertir-ho en un premi a treball elaborat en lloc de beca a un projecte. L’Assemblea General de 28 de març de 1987 va assumir aquesta proposta i es va convocar el premi, amb la col·laboració de Caixa de Manlleu i Ajuntament de Vic, amb una dotació de 250.000 pts. El 2002 amb l’entrada de l’euro la dotació va passar a ser de 1500 euros, que en l’edició de 2003 es va incrementar a 2.000. El 2006 la dotació va passar a 4.000 euros. A partir de 2011 el patrocinador va ser Unnim Obra Social. Finalment, el 2012 es fixa la dotació en 3.000 euros i el 2013 el patrocinador passa a ser Fundació Antiga Caixa Manlleu.

 

Bases Premi Plana de Vic 2018

Relació de treballs premiats

 El premi és patrocinat per