Junta Rectora

President
Antoni Ylla-Català i Genís

Vicepresident
David Cao Costoya

Vocals per entitats
Miquel S. Gros i Pujol (Biblioteca Episcopal)
Josep M. Riba i Farrés (Museu Episcopal de Vic)
Marc Verdaguer i Montanyà (Consell Comarcal d’Osona)
Josep-Ramon Soldevila i Garcia (Ajuntament de Vic)
Jordi Villà Freixa (Universitat de Vic)
Carme Rubio Larramona (Amics dels Museus d’Osona)
Carles Garcia Hermosilla (Museu del Ter)

Vocals per elecció
Vicenç Sicília Zafra (Secretaria)
Núria Roura i Pujols (Tresoreria)
Lluís Anglada i de Ferrer (representant a la Fundació Atlàntida)
Miquel Bardagil Luño (Exposicions)
Enric Gil Molas (Comunicació)
Fina Isern Farré (Activitats Temple romà)
Xavier Roviró Alemany (Promoció i activitats educatives)
Dolors Solà i Noguera (Relacions institucionals)
Miquel Surinyach Pla (Patrimoni i protecció de monuments)


Consell d'Estudis

Degà
David Cao Costoya

Directors de seccions
David Cao Costoya (Història)
Montse Caralt i Sagalés (Literatura)
Anna Gómez Bach (Arqueologia)
Anna Jiménez (Geografia)
Abel Miró i Comas (Filosofia)
Maria Ocaña Subirana (Art)
Albert Prat Muntadas (Música)
Ferran Sayol i Altarriba (Ciències i Patrimoni natural)
Pere Tió i Puntí (Llengua)

Secretaria d'Estudis
Rafel Ginebra i Molins