Objectius

El Patronat d'Estudis Osonencs és una societat acadèmica fundada a Vic el 1952 recollint la tradició cultural impulsada anteriorment pel Círcol Literari de Vic creat el 1860 o la Societat Arqueològica constituïda el 1882.

Té com a finalitat fomentar els valors culturals, impulsant l'estudi i la investigació de temes relacionats amb la comarca d'Osona, i potenciant el coneixement i la valorització del seu patrimoni cultural, artístic i monumental, sense perdre mai de vista les relacions de la comarca amb l'entorn i amb la resta del país.

L'actuació del Patronat es concreta en l'organització d'actes culturals i la publicació d'estudis. Aquestes activitats es canalitzen a través de les diferents seccions que conformen el seu Consell d'Estudis i que es corresponen amb les diferents disciplines científiques i humanístiques, i a través de vocalies amb funcions específiques.

El Patronat té la seva seu al Temple Romà de Vic, del qual és propietari, com ho és també de dos altres indrets emblemàtics: l'església romànica de Sant Esteve de Vinyoles, d'on fou vicari Mn. Cinto Verdaguer, i la Font del Desmai, lloc vinculat també a Verdaguer, a l'Esbart de Vic i a la Renaixença.

El Patronat és una entitat integrada dins la vida de la comarca, d'on són la major part dels seus socis, i compta dins la seva Junta amb representants d'algunes de les principals institucions públiques i privades (Consell Comarcal, Universitat de Vic, Ajuntament de Vic, Museu, Arxiu i Biblioteca Episcopals, Amics dels Museus d'Osona). Alhora, en la seva vocació de col·laboració amb centres homòlegs el Patronat està adherit a la Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana i té establerts nombrosos acords d'intercanvi nacionals i internacionals.

Un dels àmbits d'actuació més rellevants del Patronat és la publicació d'estudis i documents d'interès comarcal i general. La publicació periòdica oficial del Patronat i òrgan d'expressió de la seva activitat científica i cultural és la revista AUSA, que s'ha editat de manera ininterrompuda des de 1952. A banda d'aquesta revista publica també les col·leccions Monografies i Osona a la Butxaca, i, en col·laboració amb altres institucions, Documents i Catàlegs. A més també porta a terme edicions puntuals fora de col·lecció.

Tal com consta en l'article 1 dels estatuts que regeixen el Patronat d'Estudis Osonencs:

El Patronat d'Estudis Osonencs tindrà per finalitats institucionals fomentar, propulsar, orientar i coordinar la investigació científica; conrear les arts i les lletres; protegir el patrimoni cultural, artístic i monumental de la comarca d'Osona i la promoció dels valors humanístics en general, amb preferència els de Vic i la seva comarca.