La Seu

És un dels edificis més ben conservats d'arquitectura religiosa romana a Catalunya i a la Península Ibèrica. Es troba situat en el punt més alt de la ciutat de Vic, entre els carrers de Cardona, Pare Xifré i la plaça de la Pietat i s'orienta vers llevant.

Se'n conserven tots els fonaments i el podi. La cel·la mesura 9x10,9 metres a l'interior i l'alçada és d'uns 11,50 metres. D'aquesta es van recuperar íntegrament les parets nord i nord-oest. La paret de migdia fou refeta amb els elements originaris, mentre que el mur de llevant fou només conservat a nivell de fonaments. Les parets són fetes d’obra mixta, alternant blocs de grans dimensions amb carreus petits. El temple era tancat amb un peribol o pati sagrat que l'envoltava. Pel que fa a l'atri, existeix un capitell corinti i un tambor del fust d'una columna que és llis.

El temple es va edificar al segle II d.C. Se n'ignora l'advocació però és possible que fos dedicat al culte imperial. A la ciutat d'Ausa l'arqueologia ha posat al descobert altres restes d'època romana, que permeten corroborar que el temple no és una troballa aïllada.

Des del segle XI l'indret on s'assenta aquest monument fou ocupat pel castell dels Montcada, un edifici de planta quadrada amb la capella de Sant Sadurní a Ponent. Encara avui es conserva la paret nord amb l'arrencada de les voltes de la planta noble. Els murs de l'antic temple configuraven el pati central del castell.

L'enderroc de l'edifici medieval, molt deteriorat pel pas dels anys, es va portar a terme l'any 1882. Josep Serra i Campdelacreu amb el canonge Jaume Collell l'identificaren com a temple i crearen, juntament amb altres prohoms vigatans, la Sociedad Arqueológica Vicense, precursora de l'actual Patronat, que adquirí els terrenys i procedí a la seva restauració; el 1890 es va cobrir la cel·la, el 1930 es va refer la columnata, el 1953 la teulada i l'arquitrau. El 1992 es va adequar la cel·la com a sala d'exposicions i el podi en sala de reunions. El 1995 es va arranjar l'exterior i s'hi va instal·lar il·luminació.

Normes per a la conservació i l'ús del Temple Romà (PDF)